Jag anordnar ej längre veckoauktioner, och tar ej emot auktionsgods.

Däremot tar jag på mig auktionsuppdrag om du vill ha en erfaren utropare till din gårdsauktion.

Ring mig tel. 070-360 06 93.

/Jonas